Vì cuộc đời luôn có lắm bộn bề ,  vì thế nên tình yêu cũng có lắm xót xa mà ta phải nhận chịu!