Trong bài viết này, chúng ta sẽ đến với danh sách những game mobile Trung Quốc thuộc thể loại MOBA đáng chú ý ở năm 2015.