Bobbi Kristina Brown hiện vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và tình hình không có chút biến chuyển. Người cô của ngôi sao, Leolah Brown đã tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để sự chịu đựng của Kristina không trở thành vô nghĩa.