Ngày 1.7.2015, tại New York, Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Hoa Kỳ mang chủ đề ““Việt Nam của tôi - Điểm đến đầu tư của bạn” đã được tổ chức, với sự phối hợp của các đối tác Hoa Kỳ, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng chủ trì. Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc - Nguyễn Phương Nga; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước của Việt Nam.