Báo cáo của Kiev cho rằng hiện có khoảng 9.000 người thuộc 15 tiểu đoàn chiến thuật Nga đang tham chiến ở miền Đông.