Một doanh nghiệp tư nhân sẽ đầu tư gần 10.000 tỷ đồng xây 6 cống kiểm soát triều, 7 km đê ven sông Sài Gòn... để chống ngập do triều tại TP HCM.