Khắp mọi ngả ôtô, xe máy chôn chân dưới nước ngập, nhích từng chút một giữa dòng phương tiện đông nghìn nghịt.