Bulletin

Bulletin Việt Nam, trang tin tức thông tin giải trí Việt Nam


Tài liệu: Thư Hồ Chí Minh gửi Staline về đề-án Cải Cách Ruộng Đất

Share
avatar
Nguyễn Ngọc Đức
Gà Con
Gà Con
Tổng số bài gửi : 5
Điểm : 15
Danh vọng : 2
Join date : 10/01/2016

Tài liệu: Thư Hồ Chí Minh gửi Staline về đề-án Cải Cách Ruộng Đất

Bài gửi by Nguyễn Ngọc Đức on Sun Jan 10, 2016 3:38 pm

Nguồn: [url=http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/vietnam 1/23.shtml]www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/vietnam 1/23.shtml[/url]
Экспонаты историко-документальной выставки
“Советско-вьетнамское экономическое и научно-техническое
сотрудничество. 1950 – 1990 гг.”
Письмо Хо Ши Мина И.В.Сталину. 1952 г.
Exhibits of historical and documentary exhibition
“The Soviet-Vietnamese economic and scientific-technical
cooperation. 1950 – 1990”
Letter from Ho Chi Minh, Stalin. 1952
Tài liệu 86-87
Thư ngày 30-10-1952 của HCM gửi Staline (tài liệu số 86-87) nhắc đến đề án Cải Cách Ruộng Đất và xin trợ giúp thuốc men, gửi sinh viên du học và xin thêm nhiều loại vũ khí phòng không:

Đồng chí Staline kính mến,
Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án Cải Cách Ruộng Đất của Đảng Lao Động Việt Nam và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.
Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu và hy vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.
1/ Cử một hoặc hai đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đây. Nếu các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao thiệp với nhiều người. Từ Bắc Kinh đến chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
2/ Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hoá lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ sẽ có người là đảng viên và cũng có người chưa phải là đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đềnày chứ?
3/ Chúng tôi muốn nhận từ phiá các đồng chí 10 tấn thuốc ký ninh cho quân đội và thường dân, có nghiã là 5 tấn trong nửa năm.
4/ Chúng tôi cần những loại vũ khí sau đây:
a- Pháo cao xạ 37 ly cho 4 trung đoàn, tất cảlà 144 khẩu và 10 cấp số đạn dược cho mỗi khẩu pháo.
b- Pháo dã chiến 76.2 cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cấp số đạn cho mỗi khẩu pháo.
c- 200 khẩu súng phòng không 12.7 ly và 10 cấp số đạn cho mỗi khẩu.
Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày 8 hoặc 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.
Gửi tới đồng chí lời chào Cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất.

Hồ Chí Minh
(ký tên)
30-12-1952
Tài liệu 88:
Thư HCM gửi Staline ngày 31-12-1952 xin chỉ thị về việc cải cách ruộng đất:
Đồng chí Staline kính mến,
Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi [*] và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này.
[*]
Gửi đồng chí lời chào Cộng sản.
Hồ Chí Minh
(ký tên)
31-10-1952
[*] Liu Shaoshi là Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch nước Cộng Hòa ND Trung Hoa, nhân vật quyền lực thứ nhì sau Mao Trạch Đông
(Nguồn Hình ảnh và Bản dịch tiếng Việt : Đấu tố địa chủ tại Bắc Việt)