Không chỉ say mê sắc đẹp của mỹ nhân, Bồng ca còn đặc biệt “cuồng” anh chồng Tề Thịnh trong “Thái Tử Phi Thăng Chức Ký”.