Không phải game online nào cũng có những chi tiết hành động bạo lực gây khó chịu trong thời gian dài thưởng thức. Dưới đây là 05 cái tên như vậy