Hãy cùng theo dõi tình hình của hero DOTA 2 này trong 2 tuần kể từ khi được “Ếch Băng” làm lại ở bản update “The Balance of Power”.