Năm 2015 sắp kết thúc. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những cái nhất của thế giới DOTA 2 trong năm vừa qua.