Không nằm ngoài dự đoán, Vi chính là vị tướng Liên Minh Huyền Thoại tiếp theo phải "bỏ mạng" dưới tay kẻ sát nhân bí ẩn Dead Eye.