Mới đây, trùm cày thuê Liên Minh Huyền Thoại Trâu – Best Udyr đã bất ngờ bị tố đạo trang web cày thuê của người khác.