Tất cả đã sẵn sàng cho một ngày Chủ Nhật đầu tiên trong năm 2016 cực sôi động cùng FIFA Online 3 Football Fest 2016.