Cộng đồng DOTA 2 cần có thêm những video như thế này nữa để phục vụ mục đích thư giãn sau nhiều giờ "try hard".