Người đàn ông U64 tuổi mang 2kg gồm heroin và thuốc phiện từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.