Ả rập Xê út, một trong các quốc qua vùng Vịnh chi nặng tay nhất cho quốc phòng, sẽ rót khoảng 80 tỷ USD, tương đương 1/4 tổng chi ngân sách năm 2016 cho quân đội, gấp đôi chi ngân sách cho y tế và phát triển xã hội.