Thêm một lần nữa một bộ phận game thủ Việt Nam lại có những hành động không hay trước bạn bè quốc tế, lần này là sau giải đấu FIFA Online 3 ĐNÁ 2015.