Hôm qua 3.7 tại Chùa Vĩnh Nghiêm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc đấu giá bức tranh Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử....